Film promocyjny

Wróć

Konstrukcje mechatroniczne

Najnowocześniejsze konstrukcje mechaniczne dla naszych uczniów nie będą już żadnym problemem. Właśnie otrzymaliśmy sprzęt dla przyszłych mechatroników.  Są to m.in.: wiertarka stolowa, suwmiarki noniuszowe i cyfrowe, zestawy sterowników, zasilacze i wiele innych. Zakup nowego sprzętu możliwy był dzięki projektowi: "Zawody techniczne - trafny wybór",współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja,  Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Dodany 24.01.20
Galeria zdjęć

Współpracujemy