Film promocyjny

Wróć

Plan rekrutacji 2020/2021

Plan Rekrutacji

1.Rekrutacja rozpoczyna się dnia 15 czerwca. W pierwszej kolejności należy  zalogować się i wypełnić wniosek na stronie https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/.  Wypełniony kwestionariusz trzeba dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

2. Przed wejściem do sekretariatu do specjalnie przygotowanej skrzynki z opisanym profilem należy umieścić wniosek.

3. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

·       od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły. 

·       od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

4. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

 

Dobre rady dla kandydatów:

1.    W zakładce szkoła pierwszego wyboru można zaznaczyć kilka zawodów w naszej szkole np.: informatyk, mechatronik itp. Zwiększa to szansę na przyjęcie do placówki.

2.    Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na decyzje o przyjęciu.

3.    Podczas rekrutacji należy zachować wszelkie środki ostrożności; na terenie szkoły należy przebywać w maseczkach, przy wejściu konieczna jest dezynfekcja dłoni płynem odkażającym.

4.    Kandydaci na uczniów – obcokrajowcy wszystkie składane dokumenty muszą mieć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

5.    Podanie o przyjęcie do internatu szkoły należy pobrać ze strony technikum.kalisz.pl i dostarczyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.

Dodany 09.06.20
Galeria zdjęć

Współpracujemy