Film promocyjny

Wróć

Rekrutacja uczniów do Włoch ruszyła

Ruszyła rekrutacja uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech w ramach projektu Erasmus Plus. Praktyki planowane są w terminie od 30.08.2021 r. do 24.09.2021 r.

Do grupy projektowej zakwalifikowanych zostanie łącznie 25 uczniów, 20 z listy głównej oraz 5 z listy rezerwowej.

Procedura rekrutacyjna zakończy się 9 listopada. Lista zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona 10 listopada na stronie szkoły oraz na Librusie w zakładce ogłoszenia.

Na stronie szkoły znajdują  się  szczegółowe informacje o terminach, regulamin, z którym prosimy się zapoznać przed przystąpieniem do rekrutacji  oraz dokumenty, które należy pobrać, wypełnić oraz dostarczyć w odpowiednim terminie.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w procesie rekrutacji prosimy o dostarczenie do poniedziałku, 26 października, do pani Katarzyny Kęsikowskiej, do Sali KINOWEJ, następujących dokumentów:

- formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1),

- zgoda na wykorzystanie wizerunku (zał. nr 4 lub 5),

- zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na udział ucznia/ uczennicy w projekcie oraz  na wyjazd na zagraniczne praktyki zawodowe (zał. nr 2),

- świadectwo z roku szkolnego 2019/2020,

- pisemna deklaracja rodziców/ opiekunów prawnych potwierdzającą ogólnie dobry stan zdrowia pozwalający na miesięczny wyjazd zagraniczny na praktyki zawodowe (zał. nr 3).  

Planowany termin testu z języka angielskiego: czwartek, 29 października, godzina zostanie podana  w ogłoszeniu na dzienniku Librus.  

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: poniedziałek, 9 listopada. Lista uczniów zakwalifikowanych do rozmowy zostanie ogłoszona 4 listopada na stronie szkoły oraz na Librusie w zakładce ogłoszenia.

Ze względu na epidemię COVID19 prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Uczniowie dostarczający dokumenty do  Sali KINOWEJ proszeni są o założenie maseczek.

Ze względu na epidemię COVID19 zastrzegamy również prawo do ewentualnych zmian terminów rekrutacji oraz formy jej przeprowadzenia. 

Zachęcamy do aplikowania o miejsce w grupie projektowej.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Miesięczny pobyt zagraniczny jest w pełni refundowany ze środków unijnych.  Dodatkowo uczestnicy projektu mają zagwarantowane nieodpłatne, profesjonalne szkolenia, w tym językowe w zakresie języka angielskiego ogólnego oraz zawodowego, jak również języka włoskiego. 

Dodany 20.10.20
Galeria zdjęć

Współpracujemy