Film promocyjny

Wróć

Sesja letnia 2021

Osoby, które w sesji letniej 2021 przystępują do egzaminu zawodowego, muszą złożyć wypełnione i podpisane deklaracje w sekretariacie szkoły osobiście, poprzez rodzica lub przesłać pocztą do 08.02.2021r.  Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. Osoby, które nie złożą deklaracji, nie będą mogły przystąpić do egzaminu. Egzaminy zawodowe w sesji letniej:

Klasa IV – Technik Informatyk

Klasa III – Technik Informatyk, Technik Mechatronik, Technik Technologii Drewna, Technik Fotografii i Multimediów
W załączeniu wzór deklaracji do wypełnienia. 

Dane niezbędne do wypełnienia Deklaracji:

Technik Informatyk - klasa Iv a i b

Kwalifikacja EE.09

Nazwa kwalifikacji: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Oznaczenie cyfrowe zawodu: 351203

...........................................................

Technik Informatyk - Klasa III a i b

Kwalifikacja: EE.08

Nazwa kwalifikacji: Montaz i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Oznaczenie cyfrowe zawodu: 351203

......................................................................

Technik Mechatronik - Klasa III c

Kwalifikacja: EE.02

Nazwa kwalifikacji: Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Oznaczenie cyfrowe zawodu:311410

.....................................................................

Technik Technologii Drewna - Klasa III e

Kwalifikacja: AU.15

nazwa kwalifikacji: Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Oznaczenie cyfrowe zawodu: 311922

.....................................................................

Technik Fotografii i Multimediów - Klasa III d i e

Kwalifikacja: AU.23

Nazwa kwalifikacji: Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Oznaczenie cyfrowe zawodu: 343105

 

Dodany 18.01.21
Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

Współpracujemy