Film promocyjny

Wróć

Stypendia Miasta Kalisza

Do 25 czerwca czekamy na wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II na pierwszy okres roku szkolnego 2021/2022. Najważniejszym kryterium jest średnia ocen minimum 5,0 oraz dochód netto na członka rodziny ucznia nie może przekraczać 2000,00 zł. Osoba ubiegająca się o stypendium powinna również posiadać dodatkowe osiągnięcia w nauce lub wykazywać aktywną postawę społeczną. Oprócz wypełnionego Wniosku o przyznanie stypendium należy dostarczyć Oświadczenie wraz z Upoważnieniem do przelewu na konto (niezbędne w przypadku przyznania uczniowi Stypendium). Niezbędne formularze wraz z regulaminem do pobrania w sekreetariacie szkoły.

Dodany 16.06.21
Galeria zdjęć

Współpracujemy