Film promocyjny

Projekt Unijny

Wróć

Nasze cele

Naszymi głównymi celmi są: 

♦ zdanie przez naszych uczniów egzaminów maturalnych i zawodowych na najwyższym poziomie, 

♦ stworzenie uczniom profesjonalnej bazy dydaktycznej poprzez współpracę z najlepszymi firmami w branży, 

wychowanie młodego człowieka w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych, 

♦ stworzenie przyjaznego środowiska do zdobywania wiedzy i nawiązywania nowych przyjaźni. 
 

Współpracujemy