Film promocyjny

Wróć

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do osobistego zapoznania się z tym, co szkoła oferuje przyszłym uczniom. Drzwi otwarte szkoły przewidujemy na dni: 10 marca 2018, 14 kwietnia 2018 i 19 maja 2018, w godzinach 10.00 – 15.00. Odwiedzający będą mieli możliwość obejrzenia sal i ich wyposażenia, rozmowy z dyrekcją, nauczycielami i obecnymi uczniami Technikum.

Osoby, które wstępnie podejmą decyzję dotyczącą nauki w naszej placówce, proszone są o dostarczenie wypełnionego podania (plik dostępny do pobrania) do sekretariatu szkoły. Rekrutację rozpoczynamy 7 maja 2018. Podania można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Osoby zdecydowane, zobowiązane są do uzupełnienia dokumentacji o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 29 czerwa 2018. Do 26 lipca 2018 należy natomiast dostarczyć oryginały wyżej wymienionych dokumentów, kartę zdrowia oraz 3 zdjęcia legitymacyjne. Warunkiem rozpatrzenia kandydatury ucznia jest dostarczenie kompletu wyżej wymienionych dokumentów:

·         Świadectwa ukończenia gimnazjum,

·         Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

·         Karty zdrowia,

·         Trzech zdjęć legitymacyjnych.

Lista osób przyjętych zostanie podana 27 lipca 2018. 

 

Współpracujemy