Film promocyjny

Wróć

Ważna informacja

W związku z realizowanym projektem „Zawody techniczne – trafny wybór.” informujemy, iż:

- z dokumentów rekrutacyjnych zostały usunięte wszelkie zapisy dotyczące danych osobowych związanych z wykorzystaniem wizerunku. Zgoda na wykorzystaniem wizerunku ma charakter dobrowolny i nie jest wymagana dla udziału w projekcie.

- z Oświadczenia uczestnika projektu zostało wykreślone zobowiązanie do podania informacji o statusie na rynku pracy w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.

Od dnia 16.12.2019 r. wchodzą w życie nowe dokumenty rekrutacyjne do projektu, które zamieszczamy na stronie.

 

Z poważaniem

Małgorzata Kasprzycka

Koordynator projektu

Dodany 17.12.19

Współpracujemy