Film promocyjny

Nasza kadra

Dyrektor Technikum im. św. Józefa w Kaliszu
Ks. dr Adam Kraska

nauczyciel religii, filozofii i Bhp

Wicedyrektor Technikum im. św. Józefa w Kaliszu
mgr Małgorzata Kasprzycka

Nauczyciel geografii

Wicedyrektor Technikum im. św. Józefa w Kaliszu
mgr Joanna Spiż

nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel przedmiotów zawodowych, kierownik internatu
mgr inż. Roman Kościelak
Nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze
mgr Maciej Wróblewski
Nauczyciel języka polskiego
mgr Anna Korniłowicz
Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Sławomir Mrugalski
Nauczyciel języka hiszpańskiego, edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Agnieszka Nowicka
Nauczyciel chemii
mgr Joanna Salamon
Nauczyciel fizyki i matematyki
mgr Arleta Woźniak
Nauczyciel przedmiotów zawodowych drzewnych
mgr inż. Anna Formalik
Nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych
mgr inż. Radosław Lewandowski
Nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Piotr Morawski
Nauczyciel informatyki
mgr inż. Jacek Wardęga
Nauczyciel przedmiotów informatycznych
mgr inż. Sebastian Woźniak
Nauczyciel przedmiotów informatycznych
mgr inż. Szymon Wilk
Nauczyciel języka włoskiego
mgr Katarzyna Drozdowska
Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i matematyki
mgr Małgorzata Puchalska
Wychowawca w internacie
mgr Weronika Strzyż
Nauczyciel religii i przedmiotów zawodowych
mgr Cezary Promny
Nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych
mgr inż. Ryszard Olczak
Nauczyciel przedmiotów zawodowych drzewnych
mgr inż. Ryszard Woś
Nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Małgorzata Janiak
Nauczyciel języka polskiego
mgr Anna Zydorowicz
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Jolanta Mucha
Nauczyciel matematyki i fizyki
mgr Kinga Ślawska
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Dariusz Ślawski
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Angelika Troneczek
Nauczyciel wspomagający
mgr Katarzyna Kaftanowicz
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Rafał Liebchen
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Rafał Rosa
Nauczyciel religii
mgr Marlena Matusiak
Nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Grzegorz Antkowiak
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Jolanta Woś
Psycholog szkolny
mgr Aneta Krawczyk
Nauczyciel wspomagający
mgr Ewa Kwaśniewska
Nauczyciel języka niemieckiego
mgr Monika Jędrzejak
Nauczyciel języka polskiego
dr Przemysław Mańka
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Bartosz Blecha
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Izabella Wojciechowska - Cellmer
Nauczyciel wspomagający
mgr Monika Gawianowska
Nauczyciel biologii
mgr Marta Giergenis-Lemańska
Nauczyciel historii
mgr Katarzyna Reszke
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Marek Wojciechowski
Wychowawca w internacie
mgr Katarzyna Kubiak
Wychowawca w internacie
mgr Marta Cichomska
Wychowawca w internacie
mgr Błażej Buczkowski
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Mateusz Walczak
Nauczyciel matematyki
mgr Sylwia Zimna
Wychowawca w internacie
mgr Natalia Chrzanowska
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Michał Nowakowski
Nauczyciel plastyki i przedmiotów zawodowych
mgr Piotr Jankowski
Nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Daria Gorzkiewicz
Nauczyciel języka hiszpańskiego
mgr Katarzyna Eliza Kęsikowska
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Ewelina Nowakowska - Kowal
Wychowawca w internacie
mgr Marlena Chrzanowska
Sekretarz szkoły
Marzena Lewandowska
Sekretarz szkoły
mgr Monika Sularz
Kierownik techniczny
Jerzy Wcisły

Współpracujemy