Film promocyjny

 

Technikum im. św. Józefa

w Kaliszu

 

Technikum im. św. Józefa to szkoła niepubliczna, której Organem Prowadzącym jest Diecezja Kaliska. Kształcenie jest tu nieodpłatne, a swe istnienie zawdzięczamy ks. biskupowi Edwardowi Janiakowi, gdyż to z Jego inicjatywy powstała placówka. Od początku kieruje nią ks. dr Adam Kraska, a na stanowisko jego zastępcy powołano mgr Małgorzatę Kasprzycką oraz mgr Joannę Spiż. Pierwszy dzwonek zabrzmiał we wrześniu 2017 roku. Zaczynaliśmy skromnie od trzech oddziałów, w których młodzież uczyła się w zawodach: technik technologii drewna, informatyk i mechatronik. To właśnie wtedy byliśmy najmniejszą szkołą w Kaliszu, bo mającą mniej niż 100 uczniów. Wzbogacając ofertę kształcenia, w 2018 roku wprowadziliśmy kierunek: technik fotografii i multimediów. Podążając za potrzebami rynku pracy w 2020 roku rozpoczęliśmy kształcenie w zawodzie technika programisty, będącym nowością na krajowym rynku edukacyjnym. W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęliśmy kształcenie w zawodzie technik robotyk, natomiast w 2023/2024 w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Obecnie, w ósmym roku działalności kształcimy blisko 850 uczniów w siedmiu specjalnościach.


Szkoła posiada nowoczesną i dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. W jej skład wchodzą: klimatyzowane pracownie komputerowe z dostępem do światłowodowego Internetu, pracownie kształcenia zawodowego oraz przestronne i piękne pracownie ogólnokształcące. Obecnie rozbudowujemy nasze zaplecze o przestrzeń, w której znajdą się sale fotograficzno-graficzne i informatyczne, a także ogólnokształcące. Nowopowstałe klasopracownie będą dysponowały nowoczesnym sprzętem pozyskanym z funduszy unijnych. Na potrzeby szkoły jest budowana hala sportowa, która obok pełnowymiarowego boiska piłkarskiego da możliwość także fizycznego rozwoju uczniów. Już teraz planujemy udział w kolejnych projektach unijnych, co pozwoli nam dostosować wielkość placówki i wyposażenie do 5.letniego cyklu kształcenia.


Dynamiczny rozwój szkoły związany jest z naszą aktywnością w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych. Obok projektów związanych z unowocześnianiem placówki, uczestniczymy w tych, które podnoszą jakość nauczania. Obecnie realizujemy projekt “Zawody Techniczne – trafny wybór”, co zapewne korzystnie wpłynie na skuteczność kształcenia zawodowego. Projekt oferuje liczne zajęcia dodatkowe dla uczniów, a ponadto przewiduje podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Dzięki programowi Erasmus+ “Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie”, młodzież ma możliwość uczestniczenia w zagranicznych praktykach zawodowych, w 2020 roku jej grupa  odbywała miesięczne praktyki w Portugalii,  w 2021 we Włoszech a w 2022 w Hiszpanii.


Uczniowie oprócz przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących realizowanych pod czujnym okiem wyspecjalizowanej kadry nauczycielskiej, mają do wyboru wiele zajęć dodatkowych, na których mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Wśród nich znajdują się m.in.: koła przedmiotowe, zajęcia z literatury, języka angielskiego i hiszpańskiego, klub rowerowy, studio fotografii, chór i orkiestra szkolna lub zajęcia rozwijające zainteresowania programistyczne oraz multimedialne i redakcyjne (w ramach szkolnej gazetki Strefa 144). Głównym językiem obcym w szkole jest angielski, a jako drugi do wyboru może być niemiecki, hiszpański lub włoski. Ofertę lingwistyczną uzupełnia język angielski zawodowy, którego ze starannością nauczamy w ramach każdego z kierunków. Uczniowie chcący rozwijać wiedzę mogą uczestniczyć w konkursach i olimpiadach przygotowywanych przez nauczycieli, zarówno w szkolne jak i poza nią. Mimo krótkiej historii możemy poszczycić się już kilkoma sukcesami:


I miejsce w wojewódzkim konkursie filmowym “I love my country – the beauty of Wielkopolska” 2019
I miejsce w wojewódzkim konkursie językowym Booktalking 2019
I i II miejsce w biegu na 2000 m. w Halowych Mistrzostwach Miasta Kalisza w Lekkiej Atletyce 2019
I, II, i III miejsce w województwie w VIII edycji konkursu Maks Matematyczny 2019
II miejsce w XXVII edycji Ogólnopolskiego Kaliskiego Konkursu Informatycznego 2019
III miejsce w XV Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Stefana Gillera 2019
Srebrna Kamera na XIII Miejskim Festiwalu Filmów Obcojęzycznych 2019
IV miejsce w XXVIII Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia 2019
I i III miejsce w pchnięciu kulą na Otwartych Mistrzostwach Miasta Kalisza w Lekkiej Atletyce 2018
Pani Joanna Górska-Wilk - Nauczyciel Na Medal 2017
Pani Anna Korniłowicz - Wolontariusz Roku 2017 i laureat Nagrody Biskupa 2019
Pani Małgorzata Puchalska - laureat Nagrody Biskupa 2019


Dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi możemy zaoferować uczniom nowoczesne metody kształcenia. Przy udziale Polskiego Towarzystwa Informatycznego uruchomiliśmy w szkole Laboratorium ECDL w ramach programu Klasa z ECDL, który zakłada usprawnienie i uatrakcyjnienie nauki informatyki. Współpracując z państwowym instytutem badawczym NASK, możemy zaoferować dostęp do platformy edukacyjnej IT Szkoła pełnej zasobów z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT). W szkole funkcjonuje również Lokalna Akademia Cisco, którą prowadzimy we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa. Dzięki temu uczniowie mają dostęp do kursów online dotyczących sieci komputerowych, sprzętu, systemów i programowania, wśród których znajdują się między innymi: CCNA, IT Essentials i Linux Essential czy CPA: Programming Essentials in C++.


Szkoła posiada patronat Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także podpisane porozumienie o współpracy edukacyjno-zawodowej z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Współpracujemy też z lokalnymi firmami, takimi jak: Meblex, COM40, Sklejka-eko, Pratt&Whitney, Elektrotim, które zapewnią uczniom miejsca praktyk. Placówkę ponadto wspierają: Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców w Kaliszu, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Fundacja Polskim Dzieciom. Dzięki temu możemy realizować wycieczki do zakładów pracy. To właśnie wtedy uczniowie zapoznają się z procesami produkcyjnymi w fabrykach COM40, Kronospan w Szczecinku, fabryce mebli MEBLEX czy MB Aerospace Technologies. Corocznie uczestniczymy w warsztatach z programowania w Katedrze Informatyki PWSZ, wykładach online w ramach IT Szkoły NASK i Lokalnej Akademii Cisco, a także zajęciach przygotowanych pod patronatem Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość udziału w imprezach branżowych: Targach Gospodarki Leśnej Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska, Targach Mebli, Poznańskim Festiwal Nauki i Sztuki czy w programie Poznań Przyciąga, dzięki którym mogą zapoznać się z ofertą akademicką stolicy Wielkopolski.


Szkoła posiada bogatą ofertę wychowawczą. Kształcąc i wychowując dbamy o to, aby uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do przyszłego życia. Organizujemy więc liczne spotkania z ciekawymi ludźmi i debaty, podczas których poruszamy problemy zdrowotne i społeczne. Wśród dodatkowych atrakcji oferujemy alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Tu największym zainteresowaniem cieszą się: noc w szkole, dyskoteki i imprezy integracyjne przygotowywane na początku roku szkolnego, a także w okresie mikołajek. Rozwijamy pozalekcyjne zainteresowania i pasje uczniów w konkursach: Mam Talent, turniejach sportowych i e-sportowych (w szkole funkcjonuje Kaliska Liga E-Sportowa). Cyklicznie, kilka razy w ciągu roku szkolnego uczestniczymy wszyscy w seansach filmowych, starając się dobierać repertuar biorąc pod uwagę wartości patriotyczne i moralne. Uczniowie mają możliwość udziału w wycieczkach integracyjnych na terenie kraju i Unii Europejskiej. Przez krótki okres działalności szkoły wyjeżdżali już do Austrii, Niemiec, Czech i Słowacji. W tym roku szkolnym zamierzamy odwiedzić wiosną Szwecję i Danię.


Szkoła dużą wagę przywiązuje do wychowania w duchu wartości katolickich i obywatelskich. Zachęcamy więc młodzież do działalności wolontariackiej. Prężnie działające Szkolne Koło CARITAS angażuje się w rozliczne akcje, jak np.: Szlachetna Paczka, Opatrunek na Ratunek, Góra Grosza czy Odkręcaj Pomoc, a także wiele innych. Uczniowie pod kierownictwem nauczycieli organizują zbiórki darów dla podopiecznych Domu Samotnej Matki w Odolanowie i przygotowali koncert kolęd na Wigilię w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W planach są kolejne inicjatywy. Mieszkańcy internatu corocznie pieką pierniki, a środki z ich sprzedaży trafiają dla potrzebujących. Od 2019 wspólnie z PCK organizujemy w szkole honorowe oddawanie krwi, a ucząc wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych zorganizowaliśmy Integracyjny Dzień Sportu.


Szkoła ma dobrze rozwiniętą bazę noclegową. Uczniowie dojeżdżający mają możliwość zakwaterowania w przyszkolnym internacie, którego kierownikiem jest ks. Łukasz Poczekaj. Oprócz dwuosobowych pokoi z łazienkami, młodzież ma do dyspozycji świetlicę i kuchnię oraz zapewnione pełne wyżywienie w szkolnej stołówce.

Logo do pobrania:

.                 

 

 Sylwetka absolwenta

i misja szkoły.

 

 

Informacje dodatkowe

 

 

PROFILE:
Technik Technologii Drewna (z projektowaniem mebli
i obróbką drewna na maszynach CNC)
Technik Mechatronik
Technik Informatyk

 Technik Fotografii i Multimediów 

 Technik Programista

Technik Robotyk

Nowość 2023 Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

DODATKOWE ZAJĘCIA:
Zajęcia będą realizowane zgodnie
z zainteresowaniami uczniów.

PRAKTYKI:
Gwarantujemy zdobywanie wiedzy praktycznej
w profesjonalnych zakładach produkcyjnych.

JĘZYKI:
j. angielski – rozszerzony
j. włoski, hiszpański, niemiecki – do wyboru

INTERANT:
Istnieje możliwość zakwaterowania w internacie szkolnym
nawet nieodpłatnie, gdy sytuacja materialna nie jest najlepsza.

PRAKTYKI:
Gwarantujemy zdobywanie wiedzy praktycznej
w profesjonalnych zakładach produkcyjnych.

Współpracujemy