Film promocyjny

Wróć

Zawody, w których kształcimy

TECHNIK TECHOLOGII DREWNA

Technik technologii drewna wychodzi naprzeciw nowym technologiom. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na przygotowanie uczniów do projektowania mebli w technologiach komputerowych oraz do programowania i obsługi obrabiarek CNC. Technik technologii drewna potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna, projektować wyroby z drewna, wykonuje wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi.

Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach: przemysłu meblarskiego, renowacji mebli, stolarki budowlanej, przemysłu tartacznego, ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub podjąć dalszą naukę na Wydziale Technologii Drewna.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik technologii drewna:
- wytwarzanie wyrobów stolarskich (wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich),
- organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna (planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna, monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna).


TECHNIK MECHATRONIK 

Technik mechatronik to atrakcyjny zawód dający możliwość zdobycia ciekawej pracy. Mechatronikę w latach 70. wprowadzili Japończycy do opisu zastosowania elektroniki i techniki komputerowej do terowania urządzeniami mechanicznymi. Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne.

Mechatronicy mają możliwość podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu wytwarzania, zakładach zajmujących się projektowaniem, serwisem, naprawą urządzeń mechatronicznych, biurach projektowych, firmach logistycznych zajmujących się dystrybucją materiałów, narzędzi, sprzętu, maszyn i systemu oraz ich wyposażenia.

W trakcie nauki w technikum zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
- montażu urządzeń i systemów mechatronicznych,
- eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
- projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, w szczególności obrabiarki sterowane numerycznie.


 TECHNIK PROGRAMISTA

Technik programista to nowy zawód, który wprowadziliśmy do oferty kształcenia w roku szkolnym 2020/2021. Został on przygotowany w 2019 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z myślą o ogromnym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Najogólniej można napisać, że programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania i nadzoruje proces ich wdrażania.

Absolwenci mogą podejmować pracę jako programiści w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych. Będą cenionymi specjalistami w firmach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych, technologiami webowymi, aplikacjami internetowymi, mobilnymi oraz desktopowymi.

Podczas kształcenia w zawodzie technika programisty, będziemy kształcili w dwóch kwalifikacjach (dwóch dziedzinach programowania):
- INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Na zajęciach uczniowie będą poznawali podstawy programowania, aby w dalszej części kształcenia zająć się programowaniem webowym – od tworzenia stron i aplikacji internetowych aż po bazy danych, a także tworzenie systemów CMS.
- INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Tutaj nauka będzie skoncentrowana wokół zaawansowanych aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych.


TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk to zawód ciekawy, pozwalający realizować zainteresowania młodych ludzi związane ze sprzętem i systemami komputerowymi. Poprzez jego szeroki profil kształcenia, uczniowie mogą pogłębiać wiedzę informatyczną nie tylko z zakresu sprzętu i sieci, ale również w dziedzinie programowania. Jest to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy.

Absolwenci kształcący się jako technicy informatycy mają możliwość zatrudniania w przedsiębiorstwach serwisujących sprzęt komputerowych, zajmujących się tworzeniem i monitorowaniem sieci komputerowych. Mogą podejmować pracę jako programiści technologii webowych w zakresie tworzenia stron i aplikacji internetowych a także baz danych. Absolwenci mogą podejmować pracę nie tylko w firmach specjalizujących się w usługach informatycznych, ale także we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery.


Podczas kształcenia w zawodzie technik informatyk, kształcimy w zakresie dwóch kwalifikacji :

- INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Na zajęciach zarządzamy systemami operacyjnymi Windows i Linux, jako klient i serwer. Uczniowie poznają budowę urządzeń komputerowych, wraz z zasadami ich konfiguracji i napraw. Kwalifikacja obejmuje ponadto montaż i konfigurację sieci komputerowych oraz konfigurację urządzeń sieciowych.

- INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Na zajęciach uczniowie będą poznawali podstawy programowania, aby w dalszej części kształcenia zająć się programowaniem webowym – od tworzenia stron i aplikacji internetowych aż po bazy danych, a także tworzenie systemów CMS.


Uwaga! Dodatkowe zajęcia z programowania.


 TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Technik fotografii i multimediów to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich metodami cyfrowymi i chemicznymi. W trakcie nauki uczniowie poznają zagadnienia z cyfrowej rejestracji i obróbki obrazu fotograficznego i wideo, cyfrowego tworzenia i obróbki dźwięku, tworzenia animacji i projektowania 3D. Kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów jest szerokoprofilowe,  przygotowuje specjalistów  w dziedzinie zaawansowanej pracy z multimediami i reklamą, które wykorzystują rożne formy informacji i różne formy jej przekazu, od fotografii, poprzez dźwięk, film i animacje, modele 3D, a także publikacje internetowe i wydruki mało i wielkoformatowe. Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość nawiązywania kontaktów z pracodawcami współpracującymi ze szkołą i podejmowania pracy zarobkowej. Absolwenci kierunku technik fotografii i multimediów, mogą kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunkach związanych z grafiką komputerową, fotografią, multimediami, projektowaniem graficznym, reklamą i dziennikarstwem.


Przyszłe miejsca pracy dla technika fotografii i multimediów to:
- laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysł fotooptyczny i optyczny,
- wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
- telewizja i wytwórnie filmowe,
- studia nagrań,
- agencje reklamowe – m.in. przy projektowaniu materiałów drukowanych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, opracowywaniu animacji, klipów filmowych oraz prezentacji,
- studia graficzne, filmowe, telewizyjne, studia fotografii cyfrowej,
- obsługa Internetu i projektowanie witryn i aplikacji WWW,
- fotoreporter w agencjach prasowych, wydawnictwach gazet  i czasopism,
- laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne,
- ośrodki historyczne, archiwa, muzea,
- technik fotografii i multimediów może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie uzyskanych kwalifikacji zawodowych.

W zawodzie technik fotografii i multimediów realizowane są dwie kwalifikacje:
- AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,
- AU.28. Realizacja projektów multimedialnych.

 

 NOWOŚĆ 2022! TECHNIK ROBOTYK

Specjaliści z tego zakresu poszukiwani są do obsługi, instalowania, programowania, serwisowania i utrzymania robotów przemysłowych i układów automatyki przemysłowej. Ucząc się w szkole, która blisko współpracuje z przemysłem, szybciej niż inni zdobędziesz dobrą pracę. Zakres wiedzy to:

- obsługa i programowanie robotów przemysłowych,

- eksploatacja i programowanie systemów zrobotyzowanych,

- posługiwanie sie programami CAD/CAM

- posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz narzędziami pomiarowymi,

  programowanie sterowników PLC i panel HMI do obsługi stanowisk zrobotyzowanych

- uruchamianie i obsługa układów mechanicznych i elektronicznych robotów,

- tworzenie układów współpracy między robotami, projektowanie linii produkcyjnej obsługiwanej przez roboty przemysłowe.

 

 NOWOŚĆ 2023! TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (technik cyfrowych procesów graficznych) to zawód związany z projektowaniem oraz drukowaniem i przygotowaniem materiałów do druku. Każdy uczeń ma możliwość pracy na profesjonalnym oprogramowaniu firmy Adobe w skład, którego wchodzą takie programy jak: Photoshop, Indesing, Ilustrator, Acrobat, Premiero Pro i wiele innych. Dodatkowo uczniowie mają do dyspozycji oprogramowanie Autodesk 3D i rysunku technicznego. Szkoła udostępnia możliwość korzystania z oprogramowania uczniom również w domu. W naszych pracowniach nauczymy Cię:

- projektowania ulotek, folderów, plakatów, bilbordów, animacji, stron internetowych, banerów, książek,

- obsługi drukarek cyfrowych, ploterów tnących, drukujących, skanerów, drukarek 3d,

- budowanie elementów graficznych dla stron internetowych, programów komputerowych i aplikacji mobilnych.

Po zdobyciu kwalifikacji możesz pracować w agencjach reklamowych, drukarniach, prasie, telewizji i wydawnictwach. 

Dodany 05.12.17

Współpracujemy