Film promocyjny

Nasza kadra

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej
Ks. dr Adam Kraska

nauczyciel religii

Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej
mgr Małgorzata Kasprzycka

nauczyciel geografii

Kierownik Internatu
Ks. dr Waldemar Graczyk
Nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Piotr Morawski
Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Sławomir Mrugalski
Nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze
mgr Maciej Wróblewski
Nauczyciel języka polskiego
mgr Anna Korniłowicz
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Agnieszka Morawska
Nauczyciel języka hiszpańskiego, niemieckiego oraz edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Agnieszka Nowicka
Nauczyciel chemii
mgr Joanna Waliszewska
Nauczyciel fizyki
mgr Arleta Woźniak
Nauczyciel przedmiotów zawodowych drzewnych
mgr inż. Anna Formalik
Nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych
mgr inż. Radosław Lewandowski
Nauczyciel informatyki
mgr inż. Jacek Wardęga
Nauczyciel przedmiotów informatycznych
mgr inż. Sebastian Woźniak
Nauczyciel przedmiotów informatycznych
mgr inż. Szymon Wilk
Nauczyciel matematyki oraz podstaw przedsiębiorczości
mgr Joanna Górska-Wilk
Nauczyciel biologii
mgr Beata Nowacka
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Katarzyna Kęsikowska
Nauczyciel języka włoskiego
mgr Katarzyna Drozdowska
Nauczyciel języka angielskiego zawodowego
mgr Joanna Ignasiak
Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
mgr Małgorzata Puchalska
Nauczyciel wspomagający
mgr Aneta Chrzanowska
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Roman Kościelak
Wychowawca w internacie
mgr Weronika Strzyż
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Dagmara Jochan
Nauczyciel religii
mgr Cezary Promny
Nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych
mgr inż. Ryszard Olczak
Nauczyciel przedmiotów zawodowych drzewnych
mgr inz. Ryszard Woś
Nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Małgorzata Janiak
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Aleksandra Far
Nauczyciel języka niemieckiego
mgr Gulasarian Elina
Wychowawca w internacie
mgr Katarzyna Kubiak
Wychowawca w internacie
mgr Grzegorz Antkowiak
Psycholog szkolny
mgr Aneta Krawczyk
Sekretarz szkoły
Marzena Lewandowska
Kierownik techniczny
Jerzy Wcisły

Współpracujemy