Film promocyjny

Nasza kadra

Dyrektor Technikum im. św. Józefa w Kaliszu
Ks. dr Adam Kraska

nauczyciel religii

Wicedyrektor Technikum im. św. Józefa w Kaliszu
mgr Małgorzata Kasprzycka

nauczyciel geografii

Kierownik Internatu
Ks. dr Waldemar Graczyk
Nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Piotr Morawski
Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Sławomir Mrugalski
Nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze
mgr Maciej Wróblewski
Nauczyciel języka polskiego
mgr Anna Korniłowicz
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Agnieszka Morawska
Nauczyciel języka hiszpańskiego, niemieckiego oraz edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Agnieszka Nowicka
Nauczyciel chemii
mgr Joanna Salamon
Nauczyciel fizyki i matematyki
mgr Arleta Woźniak
Nauczyciel przedmiotów zawodowych drzewnych
mgr inż. Anna Formalik
Nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych
mgr inż. Radosław Lewandowski
Nauczyciel informatyki
mgr inż. Jacek Wardęga
Nauczyciel przedmiotów informatycznych
mgr inż. Sebastian Woźniak
Nauczyciel przedmiotów informatycznych
mgr inż. Szymon Wilk
Nauczyciel matematyki
mgr Joanna Górska-Wilk
Nauczyciel biologii
mgr Beata Nowacka
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Katarzyna Kęsikowska
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Joanna Spiż
Nauczyciel języka włoskiego
mgr Katarzyna Drozdowska
Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i matematyki
mgr Małgorzata Puchalska
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Roman Kościelak
Wychowawca w internacie
mgr Weronika Strzyż
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Dagmara Jochan
Nauczyciel religii i przedmiotów zawodowych
mgr Cezary Promny
Nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych
mgr inż. Ryszard Olczak
Nauczyciel przedmiotów zawodowych drzewnych
mgr inz. Ryszard Woś
Nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Małgorzata Janiak
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Aleksandra Far
Nauczyciel języka polskiego
mgr Anna Zydorowicz
Nauczyciel języka niemieckiego
mgr Elina Gulasaryan
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Jolanta Mucha
Nauczyciel matematyki i fizyki
mgr Kinga Ślawska
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Dariusz Ślawski
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Angelika Troneczek
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Stanisław Ibusz
Nauczyciel wspomagający
mgr Katarzyna Kaftanowicz
Nauczyciel chemii
mgr Ewa Kowal
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Rafał Liebchen
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Rafał Rosa
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Piotr Paszkowiak
Nauczyciel religii
mgr Marlena Matusiak
Wychowawca w internacie
mgr Grzegorz Antkowiak
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr inż. Jolanta Woś
Psycholog szkolny
mgr Aneta Krawczyk
Nauczyciel wspomagający
mgr Ewa Kwaśniewska
Nauczyciel języka niemieckiego
mgr Monika Jędrzejak
Nauczyciel języka polskiego
dr Przemysław Mańka
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Bartosz Blecha
Wychowawca w internacie
mgr Katarzyna Kubiak
Wychowawca w internacie
mgr Marta Cichomska
Sekretarz szkoły
Marzena Lewandowska
Kierownik techniczny
Jerzy Wcisły

Współpracujemy