Film promocyjny

 

O ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH

DIECEZJI KALISKIEJ

 

        Zespół Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej został powołany przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Edwarda Janiaka. Placówka rozpoczęła działalność we wrześniu 2017r. i na początek otwarto trzy oddziały. Młodzież kształcimy w następujących specjalnościach: Technik Informatyk, Technik Mechatronik, Technik Technologii Drewna. W przyszłym roku w ofercie znajdzie się również kierunek: Technik Fotografii i Multimediów.

        Obecnie w ZST uczy się 413 uczniów pod czujnym okiem wyspecjalizowanej kadry nauczycielskiej. Młodzież, oprócz języka angielskiego, ma do wyboru także języki: włoski, hiszpański i niemiecki. W szkole realizowanych jest wiele zajęć dodatkowych, na których każdy może rozwijać swoje pasje. Nad wszystkim czuwa ksiądz dyrektor Adam Kraska i pani wicedyrektor Małgorzata Kasprzycka. Szkoła posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne, w tym informatyczną. Ponadto trwają prace nad przygotowaniem kolejnych dwóch pracowni komputerowych, klimatyzowanych, z najwyżej jakości sprzętem, które zapewnią odpowiednie warunki nauki przyszłym informatykom.

        ZST jest pierwszą i jedyną szkołą ponad gimnazjalną w Kaliszu, która jest właścicielem Laboratorium ECDL i Klas z ECDL. Wszystko to dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym. Program, do którego szkoła przystąpiła, zakłada usprawnienie i uatrakcyjnienie nauki informatyki w szkole, co z kolei pozwoli na zdobycie uznawanego na całym świecie certyfikatu ECDL. Uczniowie, dzięki programowi,  mają   dostęp do szerokiej bazy materiałów edukacyjnych przygotowanych przez PTI i udostępnionych w projekcie Exebook.

        Szkoła posiada patronat Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i podpisała porozumienie o współpracy edukacyjno-zawodowej z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, a także z lokalnymi firmami, takimi jak: Meblex, COM40, Sklejka-eko, Pratt&Whitney, Elektrotim, które zapewnią uczniom miejsca praktyk. Placówkę ponadto wspierają: Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości Związek Pracodawców w Kaliszu, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Fundacja Polskim Dzieciom.  

        ZST ma dobrze rozwiniętą bazę noclegową. Uczniowie dojeżdżający mają więc możliwość zakwaterowania w przyszkolnym Internacie, którego kierownikiem jest ksiądz Waldemar Graczyk. Oprócz dwuosobowych pokoi z łazienkami, młodzież ma do dyspozycji świetlicę i kuchnię. Mieszkańcy internatu - i nie tylko - mają również zapewnione ciepłe posiłki w szkolnej stołówce.

       Szkoła dużą wagę przywiązuje do wychowania w duchu wartości katolickich, dlatego zachęcamy uczniów do działalności wolontariackiej. Prężnie działające Szkolne Koło Wolontariatu angażuje się w akcje: Szlachetna Paczka, Opatrunek na Ratunek, Góra Grosza i  Odkręcaj Pomoc. Młodzież zorganizowała zbiórkę darów dla podopiecznych Domu Samotnej Matki w Odolanowie i przygotowała koncert kolęd na Wigilię w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W planach są kolejne inicjatywy.

 

 

 

Informacje dodatkowe

 

 

PROFILE:
Technik Technologii Drewna (z projektowaniem mebli
i obróbką drewna na maszynach CNC)
Technik Mechatronik
Technik Informatyk (informatyka z programowaniem)

Nowość 2018 Technik Fotografii i Multimediów 

DODATKOWE ZAJĘCIA:
Zajęcia będą realizowane zgodnie
z zainteresowaniami uczniów.

PRAKTYKI:
Gwarantujemy zdobywanie wiedzy praktycznej
w profesjonalnych zakładach produkcyjnych.

JĘZYKI:
j. angielski – rozszerzony
j. włoski, hiszpański, niemiecki – do wyboru

INTERANT:
Istnieje możliwość zakwaterowania w internacie szkolnym
nawet nieodpłatnie, gdy sytuacja materialna nie jest najlepsza.

PRAKTYKI:
Gwarantujemy zdobywanie wiedzy praktycznej
w profesjonalnych zakładach produkcyjnych.

Współpracujemy