Film promocyjny

Wróć

Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2023/2024 wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 15 maja do 16 czerwca br. – termin na złożenie wniosku.
od 23 czerwca – do 10 lipca br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. Skany świadectwa i wyników egzaminu należy dołączyć w pliku do wniosku w systemie naboru elektronicznego.

17 lipca - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

17 lipca - 21 lipca - osoby zakwalifikowane dostarczaja oryginały dokumentów i tym samym potwierdzają wolę przyjęcia.

Niezbędne dokumenty to: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie egzaminu ósmoklasisty, wniosek z naboru elektronicznego, 3 zdjęcia i karta zdrowia

24 lipca -  lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutacja 2023/2024 odbędzie się podobnie jak w ubiegłym roku wyłącznie w formie elektronicznej. Kandydat w szkole powinien pojawić się dopiero z oryginałami dokumentów przy potwierdzaniu woli nauki tzn. od 17 lipca ( wniosek kandydaci wypełniają  elektronicznie a weryfikacja danych ze świadectwa i wyników egzaminów odbywa się na podstawie przesłanych skanów ).  

 

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły należy wypełnić na stronie miasta Kalisza - E-rekrutacja

OFERTA EDUKACYJNA

Absolwenci szkoły podstawowej, którzy będą chcieli kontynuować edukację w naszej szkole, mają do wyboru 7 zawodów dostępnych w ofercie kształcenia na rok szkolny 2023/2024

 

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK ROBOTYK

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Osoby kończące gimnazjum, które po wstepnej kwalifikacji zostana przyjete do ZST zobowiązane są dostarczyć do szkoły : 
Dodany 05.12.17

Współpracujemy