Film promocyjny

Wróć

Rekrutacja

DRZWI OTWARTE SZKOŁY

10.00 - 15.00

w dniach:

10 marca 2018

14 kwietnia 2018

19 maja 2018

Zapraszamy do obistego zapoznania się z tym, co szkoła oferuje przyszłym uczniom. Odwiedzający będą mieli możliwość obejrzenia sal i ich wyposażenia, rozmowy z dyrekcją, nauczycielami i obecnymi uczniami Technikum. Oferujemy kształcenie w zawodach:

TECHNIK INFORMATYK

Nowość 2018 TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

TECHNIK MECHATRONIK

Uczniowie, którzy wstępnie podejmą decyzję dotyczącą nauki w naszej placówce, proszeni są o dostarczenie wypełnionego podania (tylko w formie papierowej - plik do pobrania w zakładce "Jak się zapisać") do sekretariatu szkoły. Rekrutację rozpoczynamy 7 maja 2018. Podania można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. 

Osoby zdecydowane, zobowiązane są do uzupełnienia dokumentacji o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 29 czerwa 2018. Do 19 lipca 2018 należy natomiast dostarczyć oryginały wyżej wymienionych dokumentów, kartę zdrowia oraz 3 zdjęcia legitymacyjne. Warunkiem rozpatrzenia kandydatury ucznia jest dostarczenie kompletu wyżej wymienionych dokumentów:

·         Świadectwa ukończenia gimnazjum,

·         Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

·         Karty zdrowia,

·         Trzech zdjęć legitymacyjnych.

O przyjęciu do naszej szkoły będą decydowały wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz ocent z następujących przedmiotów: 

♦ dla Technika Informatyka - z matematyki i wybranego obcego języka nowożytnego, 

♦ dla Technika Mechatronika i Technika Technologii Drewna - z matematyki i wybranego obcego języka nowożytnego (preferowany język angielski),

♦ dla Technika Fotografii i Multimediów - z języka polskiego i wybranego obcego języka nowożytnego. 

 

 

Lista osób przyjętych zostanie podana 20 lipca. 

Współpracujemy