Film promocyjny

Projekt Unijny

Wróć

Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły należy wypełnić na stronie miasta Kalisza - E-rekrutacja

OFERTA EDUKACYJNA

Absolwenci szkoły podstawowej, którzy będą chcieli kontynuować edukację w naszej szkole, mają do wyboru 5 zawodów dostępnych w ofercie kształcenia na rok szkolny 2020/2021:

 

TECHNIK INFORMATYK

NOWOŚĆ 2020! TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

TECHNIK MECHATRONIK

Osoby kończące gimnazjum, które po wstepnej kwalifikacji zostana przyjete do ZST zobowiązane są dostarczyć do szkoły : 
Dodany 05.12.17

Współpracujemy