Film promocyjny

Projekt Unijny

Wróć

Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 17 maja do 21 czerwca br. – termin na złożenie wniosku i dostarczenie formy papierowej wniosku do szkoły pierwszego wyboru
od 25 czerwca – do 14 lipca br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. Skany świadectwa i wyników egzaminu należy dołączyć w pliku do wniosku w systemie naboru elektronicznego.

22 lipca - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23 lipca - 30 lipca - osoby zakwalifikowane dostarczaja oryginały dokumentów

2 sierpnia -  lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły należy wypełnić na stronie miasta Kalisza - E-rekrutacja

OFERTA EDUKACYJNA

Absolwenci szkoły podstawowej, którzy będą chcieli kontynuować edukację w naszej szkole, mają do wyboru 5 zawodów dostępnych w ofercie kształcenia na rok szkolny 2021/2022

 

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

TECHNIK MECHATRONIK

Osoby kończące gimnazjum, które po wstepnej kwalifikacji zostana przyjete do ZST zobowiązane są dostarczyć do szkoły : 
Dodany 05.12.17

Współpracujemy