Film promocyjny

Projekt Unijny

Wróć

Rekrutacja

NABÓR ELEKTRONICZNY

do szkół ponadpodstawowych rusza

13 maja 2019r 

 

DRZWI OTWARTE SZKOŁY

09.00 - 15.00

w dniach:

16 marca 2019

13 kwietnia 2019

 

Zapraszamy do obistego zapoznania się z tym, co szkoła oferuje przyszłym uczniom. Odwiedzający będą mieli możliwość obejrzenia sal i ich wyposażenia, rozmowy z dyrekcją, nauczycielami i obecnymi uczniami Technikum. Oferujemy kształcenie w zawodach:

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

TECHNIK MECHATRONIK

Na rok szkolny 2019/2020 do Zespołu Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej będzie można zapisać się korzystając z Naboru Elektronicznego Miasta Kalisza. Wszystkie szczegóły oraz dokumenty będa dostępne w stosownym czasie na stronie miasta www.kalisz.pl.

Osoby kończące gimnazjum, które po wstepnej kwalifikacji zostana przyjete do ZST zobowiązane są dostarczyć do szkoły : 

·         Świadectwo ukończenia gimnazjum,

·         Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

·         Kartę zdrowia,

·         Trzy zdjcia legitymacyjne.

Osoby kształcące się w systemie ośmioletnim, które po wstepnej kwalifikacji zostana przyjete do ZST zobowiązane są dostarczyć do szkoły : 

·         Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

·         Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

·         Kartę zdrowia,

·         Trzy zdjęcia legitymacyjne.

O przyjęciu do naszej szkoły będą decydowały wyniki egzaminu gimnazjalisty bądź ósmoklasisty oraz oceny z następujących przedmiotów: 

♦ dla Technika Informatyka - z matematyki i wybranego obcego języka nowożytnego, 

♦ dla Technika Mechatronika i Technika Technologii Drewna - z matematyki i wybranego obcego języka nowożytnego (preferowany język angielski),

♦ dla Technika Fotografii i Multimediów - z języka polskiego i wybranego obcego języka nowożytnego. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 będą przyjęci uczniowie zarówno kończący gimnazjum jak i kształcący się w systemie ośmioletnim.

 

Nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych rusza 13 maja i potrwa do 31 maja 2019r.

Świadectwo ukończenia szkoły oraz wyniki z egzaminu zewnętrznego nalezy dostarczyć w dniach 21 czerwca - 25 czerwca 2019 r.

 

 

 

Osoby kończące gimnazjum, które po wstepnej kwalifikacji zostana przyjete do ZST zobowiązane są dostarczyć do szkoły : 

Współpracujemy