Film promocyjny

Projekt Unijny

Wróć

Profile

 

 TECHNIK TECHOLOGII DREWNA


Absolwent technikum technologii drewna potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna, projektować wyroby z drewna, wykonuje wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi.

 

Wychodząc naprzeciw nowym technologiom, szczególną uwagę pragniemy zwrócić na przygotowanie uczniów do projektowania mebli w technikach komputerowych oraz do programowania i obsługi obrabiarek CNC. Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach: przemysłu meblarskiego, renowacji mebli, stolarki budowlanej, przemysłu tartacznego, ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub podjąć dalszą naukę na Wydziale Technologii Drewna.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik technologii drewna:

• wytwarzanie wyrobów stolarskich (wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich),

• organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna (planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna, monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna).

 

 

 

TECHNIK MECHATRONIK

Technik mechatronik to atrakcyjny zawód dający możliwość zdobycia ciekawej pracy. Mechatronikę w latach 70. wprowadzili Japończycy do opisu zastosowania elektroniki i techniki komputerowej do terowania urządzeniami mechanicznymi. Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne.

Mechatronicy mają możliwość podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu wytwarzania, zakładach zajmujących się projektowaniem, serwisem, naprawą urządzeń mechatronicznych, biurach projektowych, firmach logistycznych zajmujących się dystrybucją materiałów, narzędzi, sprzętu, maszyn i systemu oraz ich wyposażenia.

W trakcie nauki w technikum zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • • montażu urządzeń i systemów mechatronicznych,

• eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych,

• projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, w szczególności obrabiarki sterowane numerycznie.

 

 

 

TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk to zawód coraz bardziej poszukiwany w sferze zatrudnienia. Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery.

Zawód ten można wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych jednostkach informatycznych, ale także tam, gdzie jest wprowadzona informatyzacja. Typowe stanowiska oferowane informatykom to: administrator, projektant, programista.

W trakcie nauki w technikum zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

• montażu i eksploatacji komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych,

• projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami,

• tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami.

Uwaga! Dodatkowe zajęcia z programowania.

 

Nowość 2018 TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Technik fotografii i multimediów to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich metodami cyfrowymi i chemicznymi. W trakcie nauki uczniowie poznają zagadnienia z cyfrowej rejestracji i obróbki obrazu fotograficznego i wideo, cyfrowego tworzenia i obróbki dźwięku, tworzenia animacji i projektowania 3D. Kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów jest szerokoprofilowe,  przygotowuje specjalistów  w dziedzinie zaawansowanej pracy z multimediami i reklamą, które wykorzystują rożne formy informacji i różne formy jej przekazu, od fotografii, poprzez dźwięk, film i animacje, modele 3D, a także publikacje internetowe i wydruki mało i wielkoformatowe.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość nawiązywania kontaktów z pracodawcami współpracującymi ze szkołą i podejmowania pracy zarobkowej.

Przyszłe miejsca pracy dla technika fotografii i multimediów to:

-laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysł fotooptyczny i optyczny,

-wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,

-telewizja i wytwórnie filmowe,

  • -studia nagrań,

-agencje reklamowe – m.in. przy projektowaniu materiałów drukowanych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, opracowywaniu animacji, klipów filmowych oraz prezentacji,

-studia graficzne, filmowe, telewizyjne, studia fotografii cyfrowej,

-obsługa Internetu i projektowanie witryn i aplikacji WWW,

-fotoreporter w agencjach prasowych, wydawnictwach gazet  i czasopism,

-laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne,

-ośrodki historyczne, archiwa, muzea,

-technik fotografii i multimediów może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie uzyskanych kwalifikacji zawodowych.

W zawodzie technik fotografii i multimediów realizowane są dwie kwalifikacje:

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych 

Każda kwalifikacja kończy się egzaminem państwowym i wydaniem świadectwa o ukończeniu kwalifikacji w ramach zawodu. Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Absolwenci kierunku technik fotografii i multimediów, mogą kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunkach związanych z grafiką komputerową, fotografią, multimediami, projektowaniem graficznym, reklamą i dziennikarstwem.

Współpracujemy