Film promocyjny

Wróć

Obchody Dnia Chłopaka w naszej szkole

Choć Dzień Chłopaka nie ma zbyt długiej tradycji, a jego geneza i historia nie są do końca jasne, to wiadomo, że obchody jego zapoczątkowano na wyspach Trinidad i Tobago w 1999r. Zapewne jednak nie było tam wtedy tak wesoło jak wczoraj – w czwartek 28 września w naszej szkole! Żeńska część grona pedagogicznego oraz dziewczęta zdecydowały bowiem przygotować dla wszystkich chłopaków i nauczycieli przyjęcie – niespodziankę. Zaproszeni do świetlicy bohaterowie uroczystości zostali zaskoczeni słodkim poczęstunkiem i życzeniami. Dodatkowo postanowiliśmy wspólnie odśpiewać „sto lat” Dyrektorowi – księdzu Adamowi Krasce, który właśnie wczoraj obchodził urodziny. Wydarzeniu temu towarzyszyły oczywiście tort i tradycyjne zdmuchnięcie świeczek. Jesteśmy pewni, iż takie inicjatywy pozwalają na nawiązanie pozytywnych relacji wśród uczniów, a także integrują całą społeczność szkolną. Dlatego też już w październiku wybieramy się – oczywiście wspólnie – do kina Helios.

Tekst: Anna Korniłowicz, Zdjęcia: Radosław Lewandowski

Dodany 06.12.17
Galeria zdjęć

Współpracujemy